ARO Özel Güvenlik ve Eğitim
ana sayfa hakkımızda eğitim özel güvenlik mevzuat yazılar geçişler iletişim
    -     ÖZEL GÜVENLİKTE NE KADAR ÇOK İŞ İMKANI OLDUĞUNU BİLİYORMUSUNUZ?    -     TÜRKİYEDE İLK VE TEK! ÖZEL GÜVENLİK ve YENİLEME RESMİ İMTİHAN SORU VE CEVAPLARI EĞİTİM KISMIMIZDA! YARARLANIN!    -     DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZE 0224 2721554 NOLU TELEFONUMUZDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.    -     HER HAFTA GÜNDÜZ VE AKŞAM KURSLARIMIZ AÇILMAKTADIR.    -     EĞİTİM SONUNDA MEMNUN KALMAYANLARIN KURS ÜCRETİNİN TAMAMINI İADE EDİYORUZ!    -

Müfredat

"önce eğitiyoruz, sonra güvenliğinizi sağlıyoruz"

ARO Bursa'da hizmet veren firmalar arasında en yüksek kapasiteye sahip özel güvenlik eğitim kurumu olmanın, haklı gururunu taşımaktadır.


  Başlangıç sayfanız yapın!
  Favorilere ekleyin!
kullanıcı giriş   Site üyeleri giriş / kayıt
yazı   Haber gönderin
moodle   Çevrimiçi özel güvenlik eğitimi
moodle giriş   Çevrimiçi eğitim programına giriş

1. Kurumun Adı

ARO Özel Güvenlik ve Özel Güvenlik Eğitimi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

2. Kurumun Adresi

Ulubatlı Hasan Bulvarı, Güven Sok., Doğancı İş Hanı, No: 21, Kat: 2-3 Bursa

3. Kurucunun Adı

Ahmet Atalay, Recep Bölükbaşı

4. Programın Dayanağı

Bu program; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanmıştır.

5. Programın Adı

Özel Güvenlik Eğitimi

6. Programın Düzeyi

En az lise mezunu yetişkinler düzeyinde hazırlanmıştır.

7. Programın Amaçları

Bu program; bitirme sınavında başarılı olan her kursiyere;

 1. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak özel güvenlik görevlisinin yetkilerini,
 2. Yetkilerin uygulanış tarzlarını,
 3. İnsanlarla görevi sırasında etkili iletişim kurabilmeyi,
 4. Eğitim tesislerinde görev alacaklarsa, rehberlik uzmanları ve eğitim yöneticileriyle işbirliği sağlaması,
 5. Ateşli silah bulunduracak veya taşıyacaksa bunun hukuki koşullarını, silah mekaniği ve atış becerisini,
 6. Liman güvenliğinin uluslar arası standart ve gereğini,
 7. Kişi koruyacaklarsa ilke ve yöntemlerini,
 8. Kullanacağı güvenlik sistemlerinin operatörlüğünü,
 9. Başta uyuşturucu madde kullanımı olmak üzere, sık karşılaşılan suçlar ve nedenleriyle, toplumsal olaylarda tedbir alabilmeyi,
 10. Olay yerindeki şüpheli cisimlere karşı davranışları ve olay yerinin korunmasını öğretmeyi,
 11. Yangın ve doğal afet durumlarında hareket tarzlarını ve alınabilecek önlemleri öğretmeyi,

amaçlamaktadır.

8. Programın Uygulanmasıyla İlgili Açıklamalar

 1. Programın her aşaması ve değerlendirmesinde yukarıdaki amaçlar göz önünde bulundurulur.
 2. Uygulamalar verilen bilginin davranışa dönüştürülmesini amaçlar.

9. Programın Süresi

 1. Haftalık Süre : Haftada 42 saat
 2. Toplam Süre : ( 5188 sayılı Yasaya göre) silah bilgisi ve atış eğitimi hariç asgari 90 saat, silah bilgisi ve atış eğitimi dahil asgari 120 saattir.

10. Program İçeriğinin Toplam Kurs Süresine Göre Haftalık Dağılımı

A) Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

1- Özel Güvenliğin Anlamı ve Kapsamı

 • Özel Güvenliğin Felsefesi
 • Türkiye'de Modern Özel Güvenlik Tarihçesi

2- Özel güvenlik görevlisinin Yetkileri

 • Kimlik sorma, arama ve el koyma
 • İHEB, İHAS ve T.C. Anayasası
 • 5188 Sayılı Yasa
 • Sahte Kimlik Belgesi Kullanma Suçu
 • Kimlik Bilgileri Söylememe Suçu
 • Adli Arama
 • Yetkinin Sınırları
 • Şüphelinin Eşyası ve Üzerinin Aranması
 • Mağaza Müşterilerinin Aranması
 • Arama İşlemleri
 • Önleme Araması
 • Şartları
 • Çalışma İlişkilerinden Kaynaklanan Arama
 • Hava Alanlarında Arama
 • El Koyma
 • Adli El Koyma
 • Önleme El Koyması
 • Terk Edilen ve Bulunan Eşya

3- 2559 Sayılı Kanun

 • 2559 Sayılı Kanuna Göre Genel Kolluğun Yetkileri
 • Genel Kollukla ilişkiler

4- Yakalama

 • İHEB ,İHAS ve T.C Anayasası
 • 5188 Sayılı Yasa
 • Önleme Yakalama
 • Özel Yakalama
 • Adli Yakalama
 • Yakalananın Muhafazası

5- Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Zor Kullanma

 • Özel Hukukta Hukuka Uygunluk Nedenleri
 • Meşru Müdafaa
 • Zaruret Hali

6- Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenleri

 • Meşru Müdafaa Şartları, Sorunun Aşılması
 • Kanun Hükmünde İcra
 • Yetkili Mevkiin Emrini İfa
 • Zaruret Hali

7- Zor Kullanma ve Silah Kullanma Yetkisi-Sınırları

8- Özel Güvenlik Görevlisinin İnsan Hakları İhlalleri

 • Faili Olabilecekleri Suçlar
 • Hürriyeti tahdit, haksız üst arama, konut dokunulmazlığını ihlal, zimmet……, rüşvet alma, keyfi ve sert muamele, sırrın ifşa, görevi ihlal, emre itaatsizlik, öğrendiği suçu merciine bildirmeme, görevi terk, görevi kötüye kullanma, işkence, kötü muamele, evrakta sahtecilik.

9- Özel Güvenlik Görevlisine Karşı İşlenebilecek Suçlar

 • Memura karşı şiddet ve tahdit, aktif mukavemet, pasif mukavemet, hakaret ve taarruz, sövme yaralama.

10- 5188 Sayılı Yasa'da Yer Alan Suçlar

 • Adli Suçlar ve Cezaları
 • İzinsiz özel güvenlik hizmeti alma, izinsiz özel güvenlik hizmeti verme, izinsiz özel güvenlik birimi kurma, izinsiz özel güvenlik eğitimi verme, izin almayan özel güvenlik görevlisini istihdam, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmama, usulsüz reklam

11- İdari Suçlar ve Cezaları

 • Zamanında bildirimde bulunmamam, ek önlemleri almama, grev yasağına uymama, ateşli silahını kanuna aykırı ve görev alanı dışında kullanma, kimlik kartını başkasına kullandırma, eksikleri gidermeme, özel güvenlik görevlisini başka işte çalıştırma.

12- Özel Güvenlik Görevlisinin Hakları

 • Dernek, Sendika ve Siyasal Partilere üye olma hakkı ve suçları
 • Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması

B) Güvenlik Tedbirleri

1- Devriye Hizmetleri

 • Devriyenin Tanımı, Amacı ve Önemi
 • Devriyelerin Genel Olarak Dikkat Edeceği Hususlar
 • Devriyenin Görevleri
 • Devriye Görevi Esnasında Kontrol Edilecek Yerler

2- Nokta Hizmetleri

 • Noktanın Tanımı, Amacı ve Önemi
 • Nokta Kurulabilecek Yerler
 • Nokta Görevlisinin Dikkat Edeceği Hususlar
 • Nokta Memurunun Görevleri

3- Kontrol Noktaları

 • Kontrol Noktası Tanımı, Amacı ve Önemi
 • Kontrol Noktası Çalışma Esasları
 • Kontrol Noktası Görevlisinin Davranışları
 • Özellikli Şahısların Kontrolü
 • Personelin Kontrolü
 • Ziyaretçi Kontrolü
 • Personele Ait Paket ve Malzemelerin Kontrolü
 • Araçların Kontrolü

4- Not Alma

 • Not Almanın Tanımı Amacı ve Önemi
 • Not Alma Taktikleri
 • Şüpheli Eşkal Tarifi
 • Eşya Tarifi

5- Rapor Yazma

 • Rapor Yazmanın Tanımı, Amacı ve Önemi
 • Rapor Yazılırken Gerekli Bilgiler
 • Rapor Yazarken Dikkat Edilecek Hususlar

6- Önleme Araması

 • Kişiler Üzerinde Yapılan Önleme Araması
 • Yardımcı Güvenlik Cihazları

7- Tutanaklar

 • Tutanağın Tanımı, Amacı ve Önemi
 • Tutanağın Bölümleri
 • Tutanakların Ortak Özellikleri
 • Tutanak Yazarken Dikkat Edilecek Hususlar
  • Tutanak Çeşitleri
  • Olay Tespit Tutanağı
  • Yakalama Tutanağı
  • Arama Tutanağı
  • Zaptetme Tutanağı
  • Suçüstü Tutanağı
  • Teslim Tesellüm Tutanağı
  • Yangın Tutanağı

8- Sosyal İlişkiler

 • Halkla İlişkiler
 • Genel Kollukla İlişkiler

9- Yakalama, Arama, El Koyma, Zor Kullanmanın Tanımı ve ilgili CMUK mevzuatına Göre Hukuki Dayanak ve Yöntemleri

C) Etkili İletişim

1- İletişim

 • İletişimin Tanımı
 • İletişim Türleri
 • Kişi-içi İletişim ve Çatışma
 • Kişiler Arası İletişim
 • Örgüt-İçi İletişim ve Çatışma
 • Kitle İletişimi ve Çatışma

2- Etkin İletişimin Önündeki Engeller

 • Korkular
 • Önkabüller
 • Duyarsızlık
 • İsim Takmak
 • Kararsızlık
 • Alınganlık
 • Ben-Merkezcilik

3- İletişimin Temel Becerileri

 • Karşımızdakini Dinlemek
 • Kendini Tanımak
 • Kendini Açmak
 • Kendini Doğru İfade Etmek
  • Mesajlarımız
  • Tam Mesaj- Kısmi Mesaj- Kirli Mesaj
  • Mesajın Hazırlanması
  • Etkin İfadenin Kuralları

4- İletişimin Püf Noktaları

 • Beden Dili
 • Sesin ve Sözün Ötesi
  • Yarı- Dilsel Göstergeler
  • Savunucu İletişim
  • Soru Sormak - Yanıt Vermek
   • Cevap Verme Sanatı
  • Kendinden Emin Konuşmak
   • Kendinden Emin İfade - Kendinden Emin Dinleme
   • Kendinden Emin İletişim Önerileri
  • Eleştiri Sanatı - Eleştirmenin Kuralları
  • "Hayır" Diyebilmek
   • Neden Hayır Diyemeyiz?
   • Hayır Deme Taktikleri

5- Empati

 • Empatinin Tanımı ve Tarihçesi
 • Empatinin Sempatiden Farklılığı
 • Günlük Yaşamda Empatinin Önemi ve Empati İle İlgili Değişkenler

6- Stres ve Risk Yönetimi

 • Stresle Başa Çıkma ve Stres Yönetimi
 • Stres Belirtileri
 • Stres Kaynakları
 • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

7- Motivasyon

 • Motivasyonun Tanımı
 • Motivasyon ve İş Yaşamına Etkileri
 • Motivasyonun özellikleri
 • Takım Çalışması Anlam ve Önemi
 • Motivasyonu Etkileyen Değişkenler

8- Problem Çözme Yolları

 • Problem Çözümündeki Aşamalar
  • Alt Amaçlar ve Planlama
  • Deneme ve Yanılma Yada İçgörü
  • Problem Çözmede Karşılaşılan Güçlükler

D) Olay Yeri Koruma

1- Temel Kavramlar

 • Olay
 • Olay Yeri
 • Olay Yeri İncelemesinin Amacı
 • Bulgu
 • Delil
 • Maddi Delil
 • Delillerin Faydaları
 • İlk Ekip
 • Soruşturma Ekibi
 • Olay Yeri İnceleme Ekibi

2- Olay Yeri Güvenliği

 • Olay Yerinin Korunmasının Önemi
 • Olay Yerinde Genel Olarak Yapılması Gerekenler
 • Olay Yerinin Korunmasında Yapılan Hatalar
 • Olay Yerinin Sistemli Korunmasının Aşamaları
  • Olayın Geçtiği ( suçun işlendiği ) Alanın Korunması
  • Olay Yerinin Yakın Çevresinin Korunması
  • Olay Yerinin Geniş Çevresinin Korunması
 • Farklı Alanlarda Olay Yeri Korunması
  • Kapalı Alanlar
  • Açık Alanlar
  • Islak ve Su Altındaki Alanlar
 • Olay Yerinin Korunma Süresi

3- İlk Ekip ve Sorumlulukları

 • İlk Ekip
 • İlk Görevli Ekibin Bilmesi Gereken Konular
 • İlk Ekibin Yapması Gerekenler
 • Olay Yerinde Bulunabilecek Deliller
 • İlk Ekipte Bulunması Gereken Malzemeler
 • İlk Ekibin Delillerle İlgili Acil Alması Gereken Tedbirler

E) Temel İlk Yardım

1- Genel İlkyardım Bilgileri

 • İlkyardım Nedir?
 • Acil Tedavi Nedir?
 • İlkyardımcı Kimdir?
 • İlkyardım ve Acil Tedavi Arasındaki Fark Nedir?
 • İlkyardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?
 • İlkyardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?
 • İlkyardımcının Müdahale İli İlgili Yapması Gerekenler Nelerdir?
 • İlkyardımın ABC'si Nedir?

2- Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

 • İlkyardımcının Bilmesi Gereken ve Vücudu Oluşturan Sistemler Nelerdir?
 • Vücutta Nabız Alınabilen Bölgeler nelerdir?
 • Hasta/Yaralının Değerlendirilmesinin Amacı Nedir?
 • Hasta/Yaralının İlk Değerlendirilme Aşamaları Nelerdir?
 • Hasta/Yaralının İkinci Değerlendirilmesi Nasıl Olmalıdır?
 • Olay Yerini Değerlendirmenin Amacı Nedir?
 • Olay Yerinin Değerlendirilmesinde Yapılacak İşler Nelerdir?

3- Temel Yaşam Desteği

 • Solunum ve Kalp Durması Nedir?
 • Temel Yaşam Desteği Nedir?
 • Hava Yolunu Açmak İçin Baş - Çene Pozisyonu Nasıl Verilir?
 • Hava Yolu Tıkanıklığı Nedir?
 • Dış Kalp Masajı Nasıl Yapılır?
 • Yapay Solunum Nasıl Yapılır?
 • Solunum Yolu Tıkanıklığı Belirtileri Nelerdir?
 • Tam Tıkanıklık Olan Kişilerde Heimlich Manevrası Nasıl Uygulanır?

4- Kanamalarda İlkyardım

 • Kanama Nedir?
 • Kaç Çeşit Kanama Vardır?
 • Kanamalarda İlkyardım Uygulamaları Nelerdir?
 • Şok Nedir?
 • Kaç Çeşit Şok Vardır?
 • Şok Belirtileri Nelerdir?
 • Şokta İlkyardım Uygulamaları Nelerdir?
 • Şok Pozisyonu Nasıl Verilir?

5- Yaralanmalarda İlkyardım

 • Yara Nedir?
 • Kaç Çeşit Yara Vardır?
 • Yaraların Ortak Belirtileri Nelerdir?
 • Yaralanmalarda İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Ciddi Yaralanmalar Nelerdir?
 • Ciddi Yaralanmalarda İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Delici Göğüs Yaralanmalarında Ne Gibi Sorunlar Görülebilir?
 • Delici Göğüs Yaralanmalarında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Delici Karın Yaralanmalarında Ne Gibi Sorunlar Olabilir?
 • Delici Karın Yaralanmalarında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Kafatası ve Omurga Yaralanmaları Neden Önemlidir?
 • Kafatası Yaralanmaları Çeşitleri Nelerdir?
 • Kafatası ve Omurga Yaralanmalarının Nedenleri Nelerdir?
 • Kafatası ve Omurga Yaralanmalarında Belirtiler Nelerdir?
 • Kafatası ve Omurga Yaralanmalarında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?

6- Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım

 • Yanık Nedir?
 • Kaç Çeşit Yanık Vardır?
 • Yanığın Ciddiyetini Belirleyen Faktörler Nelerdir?
 • Yanıklar Nasıl Derecelendirilir?
 • Yanığın Vücuttaki Olumsuz Etkileri Nelerdir?
 • Isı İle Oluşan Yanıklarda İlkyardım İşlemleri Nedir?
 • Kimyasal Yanıklarda İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Elektrik Yanıklarında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Sıcak Çarpması Belirtileri Nelerdir?
 • Sıcak Çarpmasında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Donuk Belirtileri Nelerdir?
 • Donukta İlkyardım Nasıl Olmalıdır?

7- Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım

 • Kırık Nedir?
 • Kaç Çeşit Kırık Vardır?
 • Kırık Belirtileri Nelerdir?
 • Kırığın Yol Açabileceği Olumsuz Durumlar Nelerdir?
 • Kırıklarda İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Burkulma Nedir?
 • Burkulmada İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Çıkık Nedir?
 • Çıkık Belirtileri Nelerdir?
 • Çıkıkta İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda Tespit Nasıl Olmalıdır?
 • Tespit Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
 • Tespit Yöntemleri Nelerdir?

8- Bilinç Bozukluklarında İlkyardım İlkyardım

 • Bilinç Kaybı Nedir?
 • Bilinç Kaybı Nedenleri Nelerdir?
 • Bilinç Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?
 • Bilinç Bozukluğu Durumunda İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Koma Pozisyonu ( yarı yüzükoyun - yan pozisyon ) Nasıl Verilir?
 • Havale Nedir?
 • Havale Nedenleri Nelerdir?
 • Nedenlerine Göre Havale Çeşitleri Nelerdir?
 • Ateş Nedeniyle Oluşan Havale Nedir?
 • Ateşli Havalede İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Sara Krizi ( Epilepsi ) Nedir?
 • Sara Krizinde İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Kan Şekeri Düşüklüğü Nedir?
 • Kan Şekeri Düşmesi Nedenleri Nelerdir?
 • Kan Şekeri Aniden Düştüğünde Hangi Belirtiler Görülür?
 • Kan Şekeri Düşüklüğü Yavaş ve Uzun Sürede Oluşursa Hangi Belirtiler Görülür?
 • Kan Şekeri Düşmesinde İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Göğüste Kuvvetli Ağrı Nedenleri Nelerdir?
 • Göğüste Kuvvetli Ağrı Belirtileri Nelerdir?
 • Göğüs Ağrısında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?

9- Zehirlenmelerde İlkyardım

 • Zehirlenme Nedir?
 • Zehirlenmelerde Genel Belirtiler Nelerdir?
 • Zehirlenme Hangi Yollarla Meydana Gelir?
 • Sindirim Yoluyla Zehirlenmede İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Cilt Yoluyla Zehirlenmede İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Zehirlenmelerde Genel İlkyardım Nelerdir?

10- Hayvan Isırmalarında İlkyardım

 • Hayvan Isırmaları Neden Önemlidir?
 • Kedi, Köpek Isırmalarında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Arı Sokmalarının Belirtileri Nelerdir?
 • Arı Sokmalarında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Akrep Sokmalarının Belirtileri Nelerdir?
 • Akrep Sokmalarında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Yılan Sokmalarında İlkyardım Nasıl olmalıdır?
 • Deniz Canlıları Sokmasında Belirtiler Nelerdir?
 • Deniz Canlıları Sokmasında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?

11- Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım

 • Göze Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Kulağa Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?
 • Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım Nasıl Olmalıdır?

12- Boğulmalarda İlkyardım

 • Boğulma Nedir?
 • Boğulma Nedenleri Nelerdir?
 • Boğulmalarda Genel Belirtiler Nelerdir?
 • Boğulmalarda Genel İlkyardım İşlemleri Ne Olmalıdır?

13- Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

 • Hasta/Yaralı Taşınmasında Genel Kurallar Nelerdir?
 • Acil Taşıma Teknikleri Nelerdir?
 • Sürükleme Teknikleri Nelerdir?
 • Araç İçindeki Yaralıyı Taşıma ( RENTEK manevrası )

F) Kalabalık Yönetimi

1- Grup Dinamiği

 • Grubun Tanımlanması
 • Davranış ve Kaynakları
 • Bireyin Toplum İçindeki Yeri ve Önemi
 • Kültür ve Toplumsal Normlar

2- Kolektif Davranış ve Özellikleri ( Teorik )

 • Kolektif Davranışın Ön Koşulları
 • Kalabalığın Anlamı, Oluşumu ve Özellikleri
 • Kalabalığın Çeşitleri

3- Topluluğun Çeşitleri ve Özellikleri ( Teorik )

 • Topluluğu Yönlendirme Usulleri
 • Olayların Hazırlık Safhası
 • Olayları Başlatma Usulleri

4- Eylem Taktikleri ( Teorik )

 • Eylem Biçimleri
 • Panik Nedenleri
 • Kişi Tipleri
 • Provokatörler

5- Genel İlkeler ( Teorik )

 • Diyalog Kurma
 • İkna Edici ve İnandırıcı Olma
 • İnisiyatif Kullanma
 • Caydırıcılık.
 • Provokasyona Gelmeme
 • Profesyonel Olma

6- Cop ve Göz Yaşartıcı Gazlar (Teorik)

 • Copun Özellikleri
 • Göz Yaşartıcı Gazların Sınıflandırılması
 • Göz Yaşartıcı Gazların Etkileri
 • Göz yaşartıcı Gazların Kullanım Esasları
 • Göz Yaşartıcı Gazlarda İlk Yardım

7- Şüpheli İle Alanda Görüşme (Uygulama)

 • Yaklaşma. Tepki Zamanı İlkesi
 • Tehlike Bölgesi
 • Duruş

8- Göreceli Pozisyon Alma ( Uygulama )

 • Kişi Kontrolünde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Saldırganlığın Erken Uyarı İşaretleri

9- Copun Tanımı ve Çeşitleri ( Uygulama )

 • Vuruş Teknikleri
 • Hedefe İsabet
 • Akıcı darbe Vuruşu Prensibi
 • Öne Doğru Kesme Vuruşu
 • El Arkası kesme Vuruşu

10- Cop Çekmenin Pozisyonları ( Uygulama )

11- Vuruşlarda Hedef Seçimi ( Uygulama )

12- Vuruş ve Blok Teknikleri ( Uygulama )

 • Coplu taşıma Tutuşu
 • Çaprazlama Boğma Tutuşu
 • Copun Kelepçe Yerine Kullanılması

13- Toplu Düzenler ( Uygulama )

 • Hat Düzeni
 • Kama Düzeni
 • Çember Düzeni

14- Koruma Düzenleri ( Uygulama )

 • Hakem
 • Araç
 • Sahne

15- Göz Yaşartıcı Gazlar ( Uygulama )

 • Gaz Maskesi Kullanımı
 • Sprey Çeşitleri
 • Sprey Kullanımı

G) Güvenlik Sistem ve Cihazları

1- Yolcu ve Bagaj Kontrolünün Yasal Dayanağı

2- Tehdit Değerlendirmesi

3- Elektronik Güvenlik Sistemleri

 • Tanım
 • Genel Özellikleri

4- X-RAY Cihazı

 • X-RAY Radyasyonu
 • Sağlık Emniyeti
 • Dozaj Gösterge Şeridi ( Dozimetre )
 • Yapılmaması Gerekenler
 • X-RAY Sistemleri
 • Çarpmalı X-RAY ( Pulse X-RAY )
 • Uçuşan Noktalı X-RAY ( Flying Spot X-RAY )
 • Sabit Potansiyelli X-RAY ( Constant Potential X-RAY )

5- Kapı Dedektörleri

 • Kapı Dedektörlerinin Çalışma Sisitemi
 • Ayarı
 • Test Edilmesi
 • Özellikli Yolcuların Kontrolü
 • Eldeki Eşyaların Kontrolü

6- El Dedektörleri

 • El Dedektörlerinin Çalışma Sistemi
 • Ayarı
 • Test Edilmesi
 • El Dedektörlerinin Kullanılması

7- Kart Kontrollü Geçiş Sistemleri ( CACS )

 • Tanım
 • Kartlı Geçiş Kontrol Sistemleri
 • Biyometrik Sistemler
 • Turnikeler
 • Bariyerler

8- Kapalı Devre Görüntüleme ve Kayıt Sistemleri ( CCTV )

 • Tanım
 • Sistemin Kullanımı
 • İşleyiş

9- Veri ve Görüntü Nakil Sistemleri

 • Tanım
 • Sistemin Kullanımı
 • İşleyiş

10- Yangın Algılama Sistemleri

 • Tanım
 • Sistemin Kullanımı
 • İşleyiş

11- Çevre Güvenlik Sistemleri

 • Tanım
 • Sistemin Kullanımı
 • İşleyiş

12- Soygun ve Sabotaj Alarm Sistemleri

 • Tanım
 • Sistemin Kullanımı
 • İşleyiş

13- Elektronik Çevre Güvenlik Alarm Sistemleri

 • Çit ( Fence ) Üstü Koruma
 • Hacim Koruma
 • Toprak Altı Koruma

H) Silah Bilgisi ve Atış

1- Silah Bilgisi

 • Silahın Tanımı
 • Silahın Çeşitleri
  • Ateşli Silahlar
  • Ateşsiz Silahlar
 • Silahın Parçaları ve Sökülüp Takılması
 • Silahın Parçalarında Meydana Gelebilecek Arızalar ve Giderme Yolları
 • Silah Temizliği ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Silah Bakımı ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Silahlı Görev Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Devir Teslim Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

2- Atış Teknikleri

 • Atış Emniyeti
 • Temel Atış Teknikleri
 • İleri Seviye Atış Teknikleri

I) Kişi Koruma

1- Koruma Hukuku

 • Koruma Hukuku İle İlgili Mevzuat
 • Silah Kullanmaya Yetki Veren Düzenlemeler

2- Korumanın Temel Prensipleri

 • Korumanın Amacı
 • Koruma Görevinin Dört Aşaması
 • Kişisel Fiziki Güvenlik
 • Temel Koruma Prensipleri

3- Öncü Çalışması

 • Keşif Yapmayı Gerektiren Yerler
 • Toplantılarda Koruma Düzeni
 • Halka Açık Yerlerde Koruma Düzeni
 • Güzergah Güvenliği
 • Yurt Dışı Seyahatler
 • Tren ve Gemilerde Koruma Düzeni

4- Görev Silahlarını Tanıma

 • Yarı Otomatik Silahlar
 • MP-5

5- Suikastlerin Nedenleri ve Suikastçilerin Çalışma Yöntemleri

 • Saldırı Nedenleri
 • Saldırı Metotları
 • Saldırılara Karşı Metotlar
 • İntihar Saldırıları

6- Yaya Koruma Teknikleri

 • Korumanın Amaçları ve Aşamaları
 • Korumanın Temel Vasıfları
 • Yaya Koruma Teknikleri ve Düzenleri
  • Karo Düzeni
  • Bir Kişiyle Koruma
  • İki Kişiyle Koruma
  • Üç Kişiyle Koruma
  • Dört Kişiyle Koruma
  • Beş Kişiyle Koruma
  • Altı Kişiyle Koruma
 • Tehlike Anında Koruma
 • Kalabalıklar Karşısında Koruma
 • Toplantılarda Koruma Düzeni
 • Merdiven ve Asansörlerde Koruma Düzeni
 • Boğma Noktaları

7- Motorize Koruma Teknikleri

 • Konvoy Düzenleri
 • Tek Arabalı Koruma
 • İki Arabalı Koruma
 • Üç Arabalı Koruma
 • Kılavuz Araba
 • Baştaki Güvenlik Aracı
 • Makam Aracı
 • Kadro Aracı
 • Motosikletler
 • Ambulans
 • Koruma Görevlilerinin Sorumluluk Alanı
 • Konvoy İlerleme Teknikleri

8- Şahıs ve Bagaj Kontrolleri

J) Uyuşturucu Madde Bilgileri

1- Uyuşturucu Maddenin Tanımı, Sınıflandırılması ve Yasal Prosedürü

 • Uyuşturucu Madde Nedir?
 • Uyuşturucu Madde Türleri
 • Uyuşturucu Madde Kategorileri
  • Kenevir
  • Tarihçesi
  • Özellikleri
  • Kullanım Yöntemleri
  • Afyon Türevleri
  • Tarihçesi
  • Özellikleri
  • Kullanım Yöntemleri
  • Kokain
  • Tarihçesi
  • Özellikleri
  • Kullanım Yöntemleri
  • Hallisinojenler
  • Tarihçesi
  • Özellikleri
  • Kullanım Yöntemleri

2- Uyuşturucu Kaçakçılığının Ülkemizdeki Durumu ve Trendleri

 • Ülkemizde Uyuşturucu Madde Mevzuatı
 • Yakalamalarda Öngörülen Cezalar
 • Uyuşturucu Madde Kaçakçılık Yöntemleri
 • Araç Aramada Dikkat Edilecek Hususlar
 • Yakalamalarda Öngörülen Cezalar

3- Bağımlılık Nedir, Bağımlılık Yapan Maddeler Nelerdir?

 • Maddenin Tanımı
 • Bağımlılık Nedir Tanımı
 • Bağımlılık Yapan Maddeler
 • Madde Kullanıcıları Tanıma ve Bağımlı Profilleri

4- Bağımlılığa İten Faktörler Nelerdir? (Çevre ve Sosyal Faktörler )

 • Madde Kullanımı ve Bağımlılığını Önleme ve Eğitim Çalışmaları
 • Uyuşturucu Maddelerin Etkileri
 • Uyuşturucunun Arz ve Talep Boyutları Arasındaki Farkları ve Kesişim Noktalarını Anlama ve Günlük Çalışmalarına Yansıtma
 • Uyuşturucu Maddelerin Etkilerini ve Kullanıcıların Psikolojik Yapılarını Öğrenme ve Bu Şahıslarla Karşılaşıldığında Onları Tespit Edebilme ve Onlara Karşı Empatik Yaklaşabilme, İletişim Kurma

5- Madde Bağımlılığı İle İlgili Ülkemizdeki Durum ve Tedavi Yöntemleri

 • Birey Aile İlişkileri
 • Bireyin Sosyal Yaşantısı
 • Madde Kullananlara İlkyardım
 • Tedavi ve Terapi Yöntemleri

K) Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlerde Müdahale Tarzı

1- İtfaiye Teşkilleri Hakkında Genel Bilgiler

2- Yanma ve Yangın

 • Yanma nedir, Yanmanın Çeşitleri
 • Yanmanın Ürünleri
 • Yangın Nedir, Yangın Sınıfları
 • Yangın Oluşum Safhaları
 • Yangınların Sebepleri ve Etkenleri
 • Yangın Yerindeki Tehlikeler
 • Yanıcı Maddelerin Sınıflandırılması

3- Yangın Türleri

 • LPG Yangınları
 • Doğalgaz Yangınları
 • Akaryakıt Yangınları
 • Baca Yangınları
 • Elektrik Yangınları
 • Orman Yangınları
 • Araç Yangınları
 • Bina Yangınları

4- Yangın Söndürücü Maddeler ve Yangın Söndürme İlkeleri

 • Yangın Sınıflarına Göre Söndürücü Maddeler
 • Yangın Söndürme Cihazları
 • Yangın Söndürme Prensipleri

5- Yangın Önleyici Tedbirler

 • İşyerinde, Kurum ve Kuruluşlarda Acil Durum Planı ve Ekiplerin Kurulması
 • Binalardan Dahili Söndürme, Algılama ve Tahliye Sistemleri
 • Yangında Koruyucu Malzemeler
 • Yangın Dolapları ve Bulundurulması Gereken Malzemeler

6- Doğal Afetlerin Tanımı, Özellikleri ve Sonuçları

 • Doğal Afetin Tanımı ve Çeşitleri
 • Deprem
 • Tanımı
 • Deprem Öncesinde Alınacak Tedbirler
 • Deprem Esnasında Alınacak Tedbirler
  • Bina İçerisinde Alınacak Tedbirler
  • Bina Dışında Alınacak Tedbirler
 • Deprem Sonrasında Alınacak Tedbirler
 • Sel
 • Tanımı ve Nedenleri
 • Sel Durumunda Alınacak Genel Önlemler

L) Patlayıcı Maddeler

1- Bomba ve Patlayıcı Maddeler Hakkında Genel Bilgiler

 • Giriş
 • Teröristler Neden Bomba Kullanırlar?
 • Bomba Nedir?
 • Bombanın Unsurları Nelerdir?
 • Patlayıcı Madde Nedir?
 • Patlayıcı Maddelerin Sınıflandırılması
 • Başlatıcılar (Kapsüller)
 • Bombada Anahtar Sistemleri
 • Patlama Nedir?
 • Patlamanın Etkileri Nelerdir?

2- Şüpheli Kişi, Araç Ve Cisimler

 • Bombalı Otomobil
 • Şüpheli Araç Hakkında Alınması Gereken Bilgiler
 • Mektup Bombalar
 • Kitap Bombalar
 • Paket Bombalar
 • Bombalı Eylemlerde Muhtemel Hedefler
 • Saldırganın Takip Edeceği Muhtemel Yöntemler

3- Bombalı Eylemlere Karşı Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri

 • Binalarda Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri
 • Tehdit Analizi, Ekip Kurma ve Planlama
 • Bomba Tehditleri
 • Bomba Tehdidinin Analiz Edilmesi
 • İhbarlı Aramalarda Hareket Tarzı
 • Şüpheli Paket Ve Bomba İhbarlarında Arama Yöntemleri

11. Değerlendirmeyle İlgili Esaslar

Bu Kurs Programının sonunda yapılacak olan yazılı-test ve uygulama sınavlarında, her bir dersten %50 oranında puan almak gereklidir. Hem yazılı-test, hem de uygulama sınavlarının yapılacağı derslerde, her iki sınavın ortalamasının %60'ı geçmesi gereklidir.

12. Yöntem ve Teknikler

Bu program uygulanırken; anlatım, gösterip - yaptırma, problem çözme, tartışma, örnek olay gibi yöntemler ile soru - cevap, gösteri, drama ve rol yapma gibi öğretim tekniklerinden faydalanılacaktır.

13. Program Esnasında Kullanılacak Araç ve Gereçler

 • Ders Kitapları : Programı kapsayan ve üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan kitaplar eğitim kurumlarında kullanılabilirler. Diğer kitaplar için Emniyet Genel Müdürlüğü yayın Yönetmeliği'ne göre tavsiye edilmiş olma şartı aranır.
 • Kullanılacak Araçlar : Televizyon, Video, Projektör, Projektör Perdesi, Tepegöz, Bilgisayar, Beyaz Yazı Tahtası ile Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi İçin Atış Poligonu ve Ortamı
  

Eğitim Programı


Çevrimiçi Eğitim

özel güvenlik eğitimi

Sınav Sonuçları

Özel Güvenlik Sınav Sonuçları

Aradığınız İşi Bulun!


Anket

Yenileme eğitimleri konusunda ne düşünüyorsunuz?

 • Kesinlikle gereklidir
 • Fikrim yok
 • Gereksizdir

[ Sonuçlar | Oylamalar ]

oy: 2687
Yorumlar: 0


Duyuru

SİTEMİZE ÜCRETSİZ ÜYE OLUN!TÜM DERSLERDEN VE İMTİHANLARDAN YARARLANIN!

TÜRKİYEDE İLK ve TEK ! ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ VE İMTİHANLARI İNTERNETTE!


Çevrimiçi kullanıcılar

Şu an bağlı olan kullanıcılar:
10 konuk ve 0 kayıtlı kullanıcı çevrimiçi.

Şu anda sitemizde konuksunuz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

Login

 


Hala hesabınız yok mu? Hesap açmak için tıklayın.

ARO Özel Güvenlik ve Özel Güvenlik Eğitimi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bahar Mahallesi, Güven Sok., Doğancı İş Hanı, No.21, Kat: 2-4 Osmangazi/ Bursa
Tel: (+90 224) 272 15 54 (pbx)     Faks: (+90 224) 271 26 14     E-posta: [email protected]