ARO Özel Güvenlik ve Eğitim
ana sayfa hakkımızda eğitim özel güvenlik mevzuat yazılar geçişler iletişim
    -     ÖZEL GÜVENLİKTE NE KADAR ÇOK İŞ İMKANI OLDUĞUNU BİLİYORMUSUNUZ?    -     TÜRKİYEDE İLK VE TEK! ÖZEL GÜVENLİK ve YENİLEME RESMİ İMTİHAN SORU VE CEVAPLARI EĞİTİM KISMIMIZDA! YARARLANIN!    -     DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZE 0224 2721554 NOLU TELEFONUMUZDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.    -     HER HAFTA GÜNDÜZ VE AKŞAM KURSLARIMIZ AÇILMAKTADIR.    -     EĞİTİM SONUNDA MEMNUN KALMAYANLARIN KURS ÜCRETİNİN TAMAMINI İADE EDİYORUZ!    -

ARO Özel Güvenlik ve Eğitim

"önce eğitiyoruz, sonra güvenliğinizi sağlıyoruz"


  Başlangıç sayfanız yapın!
  Favorilere ekleyin!
kullanıcı giriş   Site üyeleri giriş / kayıt
yazı   Haber gönderin
moodle   Çevrimiçi özel güvenlik eğitimi
moodle giriş   Çevrimiçi eğitim programına giriş

Sık Sorulan Sorular


Kategori: Ana Sayfa -> Özel Güvenlik Eğitimi -> Hukuki sorular

Soru

Yanıt

5188 sayılı kanunda değişiklik yapan ve Resmi Gazetede 27.04.2005 tarihinde yayınlanan 5335 nolu kanundaki ilgili maddeler nelerdir?

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 23.3.2005
Resmi Gazetede yayınlanma tarihi:27.04.2005

MADDE 23.- 10.6.2004 tarihli ve 5188 sayılı Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin ikinci cümlesinde geçen “vali” ibaresi “valilik” olarak değiştirilmiştir.
b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna “Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz.” cümlesi ile aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin birer suretini bir ay içinde ilgili kişi, kurum ya da kuruluşa bildirir.
Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur.
c) 10 uncu maddesinin (b) bendi “Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.” şeklinde değiştirilmiştir.
d) 11 inci maddesinin beşinci fıkrası “Genel kolluk kuvvetinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.
e) e) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, “Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir.” cümlesi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasına “belirlenmesine” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ve sınavlarda görevlendirileceklere yapılacak ödemelere” ibaresi eklenmiştir.
f) 28 inci maddesi “Bu Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri 1.1.2006 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde değiştirilmiştir.
g) Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2.- 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte istihdam edilmekte olan özel güvenlik görevlileri için lise mezunu olma şartı aranmaz.
GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce alınmış alarm izleme kurma ve işletme yeterlilik belgeleri geçerlidir.
GEREKÇE :

Değişiklik teklifi ile çerçeve maddeye a,c,e,f bentleri ile bir geçici madde eklenmektedir. Bu yapılan ilavelerin gerekçeleri aşağıda açıklanmaktadır:
a) Özellikle büyük illerde, geçici ve acil hallerde söz konusu iznin bizzat validen alınması sıkıntı yaratmaktadır. Bu gibi hallerde valinin yetki devrinde bulunabilmesine böylece imkan sağlanmaktadır.
c) Görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimliklerinin belli bir sürede ilgili kişi, kurum ve kuruluşa da bir aylık süre içinde bildirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
e) Özel güvenliği sağlanan kurumlarda hizmetin devamını sağlamak amacıyla, yeterli imkanın bulunduğu yerlerde, özel güvenlik kurumlarına bu eğitimi ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde verme imkanı getirilmektedir.
f) Özel güvenlik görevlilerinin sertifika sınavlarında görevlendirileceklere ücret ödenebilmesine imkan sağlanmaktadır.
Geçici madde 2 : Daha önce izinle kurulmakta olan alarm izleme merkezleri 5188 sayılı Kanununda yer almadığından bu eksiklik giderilmektedir.

Üst
Kavgadan dolayı 21 gün hapis cezası aldım. Özel güvenlik görevlisi olabilir miyim?

Aşağıda kanunda belirtilen şartlar geçerlidir, bu maddeye göre sertifika almanız mümkündür.
"Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sehtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,"

Üst
Kursa katıldım, sertifikamı aldım. Fakat emniyetten çalışma iznim olmadığı için çalışamıyorum. Sebebi ise askerlik yaptığım dönemde nöbet esnasında ailevi kaygılarım nedeniyle başkasına ait bir cep telefonuyla ailem hakkında bilgi alışverişinde bulundum ve emniyeti suistimalden para cezasına çaptırıldım. Sadece kimliğim yok diğer evraklarım tamam. Bir şirkette çalışabilir miyim?

Ancak 5188 sayılı kanunun 10.maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşıyorsanız kimlik kartınızı alabilirsiniz:
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
Kamu haklarından yasaklı olmamak.
Aldığınız ceza nedeni ile Özel Güvenlik veya kamu görevlisi olma imkanınız yoktur. Bu şekilde resmi kimlik kartı olmadan çalışmanız bir süre sonra imkansız olacaktır. Tavsiyemiz başka bir alanda iş bulmanızdır.

Üst
Adli sicil kaydı olan bir kişi özel güvenlik olabilir mi? Ceza almış ama paraya çevrilmişse, bu durum özel güvenlik görevlisi olmamı engeller mi?

Ceza paraya çevrildiğnde sonuçları ortadan kalkmaz. Bu durumda cezanızın niteliğini tam bilemediğimiz için net birşey söylememiz zordur. Hüküm giydiğiniz suç, kanunda belirtilen suçları içeriyorsa özel güvenlik görevlisi olamazsınız.

Üst
Taksirli suç ne anlama geliyor?

Kişinin elinde olmadan işlediği suçtur. Örneğin trafik kazası vb.

Üst
Ben 2002 yılında Sayın Ahmet Necdet Sezer'e siyasi bir mektup yazdım. Emniyet benim ifademi aldı ve mahkemeye çıkarıldım. Ama hakim bu bir suç değildir dedi ve beni serbest bıraktı. Emniyette kayıtlarım var. Bu bana sorun yaratır mı?

Mahkemenin sonuçlanmış ve herhangi bir ceza almamışsınız. Bu sebeple güvenlik soruşturmanızda herhangi bir sorun olmaz.

Üst
Okul yıllarındayken arkadaşıma hatıra fotoğrafımı vermiştim. Malesef bu arkadaş dini terör örgüttün mesubu çıktı. Ne yazık ki hatıra olarak vermiş olduğum fotoğraftan dolayı beni de sorguya aldılar. 1 hafta cezaevinde yattım. Mahkeme beni suçsuz buldu ve serbest kaldım. Ama emniyette kaydım oldu. İşlemediğim bir suçtan dolayı yargılandıktan sonra beraat ettim. Silahlı güvenlik görevlisi sertifikası ya da kimliğini alabilirmiyim?

Bahsettiğiniz şekli incelediğimizde sizin özel güvenlik kursu almanızda ve özel güvenlikçi olmanızda engel bir durum gözükmemektedir.

Üst
Askeri personelken hizmet nedeni ile emniyeti suistimal suçundan hüküm giydim. Cezam 10 ay hapisken, 2700 TL para cezasına çevrildi. Para cezası ertelendi. Bu şartlarda güvenlik görevlisi olabilir miyim?

Emniyeti suistimalden aldığınız ceza, para cezasına çevrilse bile sizin özel güvenlikçi olmanıza engel olacaktır.

Üst
Aralık ayındaki sınava girdim ve başarılı oldum. Fakat bulunduğum ilçede br siyasi partide üyeliğim ve görevim var. Özel Güvenlik elemanı olarak çalışmam için bir siyasi partiye üye olmam sorun olur mu? Ben bu görevimden ve üyelikten istifa edersem güvenlik soruşturmasında bu sona eren üyeliğim nedeniyle bir sorun çıkabilir mi? Güvenlik elemanı olarak çalışmamda bu eski parti üyeliğim engel teşkil eder mi?

Siyasi parti yasal bir parti ise üye olmanızda herhangi bir sakınca yoktur.

Üst
Çalıştığım iş yerinde sendikaya üye olmuştuk. Bu olay güvenlik soruşturmasında sorun teşkil eder mi?

Kesinlikle engel teşkil etmez.

Üst
Ben korsan kitap satarken yakalandım ve 3 ay hapis cezasına çarptırıldım. Ancak daha önceden sicilim olmadığı için bu suç ertelendi ve ben 1 yıl denetime tabi tutuldum. 17.05.2007'de tam 1 yıl olacak. Özel güvenlik görevlisi olabilir miyim?

5188 sayılı kanunun ilgili maddesi, yüz kızartıcı suçlardan bir gün dahi olsa ceza alanlar, cezaları ertelense bile özel güvenlik olamazlar biçiminde uygulanmaktadır.

Üst
Telefonla cinsel taciz suçundan TCK:105/1 maddesine göre 30 gün hapis cezası aldım, para cezasına çevrildi ve ödedim. Bu durumda özel güvenlik sertifikası alabilir miyim?

Özel Güvenlik sertifikası alabilirsiniz.

Üst
2000 yılında alkollü alarak bir kavgaya karıştım. Bana bıçak cekildi ve karakolluk olduk. Birbirimizden davacı olmadık ama kamu davasından ceza aldım. Paraya cevrildi ve para cezasını yatırdım.
Askerdeyken de bana saldırıda bulunan cavuşu ittirmekten yargılandım. Ondan da üste fiili taaruz suçundan yargılandım. Sivilde oldugum için ve suc tam teşkil etmemiş oldugu beraat ettim. Silahlı özel güvenlik sertifikası alabilir miyim?

Bir yılı aşan kesinleşmiş bir cezanız olmadığı için sertifika alabilirsiniz.

Üst

  

Eğitim Programı


Çevrimiçi Eğitim

özel güvenlik eğitimi

Sınav Sonuçları

Özel Güvenlik Sınav Sonuçları

Aradığınız İşi Bulun!


Anket

Yenileme eğitimleri konusunda ne düşünüyorsunuz?

  • Kesinlikle gereklidir
  • Fikrim yok
  • Gereksizdir

[ Sonuçlar | Oylamalar ]

oy: 2687
Yorumlar: 0


Duyuru

SİTEMİZE ÜCRETSİZ ÜYE OLUN!TÜM DERSLERDEN VE İMTİHANLARDAN YARARLANIN!

TÜRKİYEDE İLK ve TEK ! ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ VE İMTİHANLARI İNTERNETTE!


Çevrimiçi kullanıcılar

Şu an bağlı olan kullanıcılar:
5 konuk ve 0 kayıtlı kullanıcı çevrimiçi.

Şu anda sitemizde konuksunuz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

ARO Özel Güvenlik ve Özel Güvenlik Eğitimi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bahar Mahallesi, Güven Sok., Doğancı İş Hanı, No.21, Kat: 2-4 Osmangazi/ Bursa
Tel: (+90 224) 272 15 54 (pbx)     Faks: (+90 224) 271 26 14     E-posta: [email protected]